* שדות מסומנים בכוכבית, הינם שדות חובה

 

תאריך: 23-09-2023

דף תשלומים תשפ"ד

(נספח ב' להסכם השכירות)
* דייר       

פרטים אישיים

* ביה"ס       

לדייר ממשיך בלבד

      
תקופת החוזה: 12.10.2023-25.09.2024

 

טבלת תשלומי שכ"ד

 
תאריך החיוב מס' תשלומים הערות
ביום ההרשמה 1 300 ש"ח (מקדמה לדייר ממשיך בלבד)
11.08.2023-11.10.2023 3 שכ"ד בלבד (מקדמה תקוזז מתשלום אוקטובר, וחשמל יחוייב, לדיירים ממשיכים בלבד)
11.11.2023-11.06.2024 8 שכ"ד ועלות השימוש בחשמל
11.07.2024 1 שכ"ד בגין חצי חודש אחרון ועלות השימוש בחשמל
11.08.2024-11.09.2024 3 שימוש בחשמל בלבד
תאריך עזיבה 1 גמר חוב חשמל

 

♦ ידוע לי שבאם אשובץ בסוג חדר שונה מזה שבקשתי ישונו הסכומים בהתאם.

♦  הודעות ביטול יש לשלוח בכתב או במייל haya101@rupin.co.il

♦  כאשר יום החיוב יוצא בשישי או שבת, הוראת הקבע תחוייב ביום עסקים שלפני.

♦  מאשר לחייב את הוראת הקבע שלי שברשותכם בהתאם לרשום בטבלה.

 
הפעל נגישות

 

 

סלוגן דיזיין - פיתוח מערכות