* שדות מסומנים בכוכבית, הינם שדות חובה

 

תאריך: 29-02-2024

דף תשלומים תשפ"ה

(נספח ב' להסכם השכירות)
* דייר       

פרטים אישיים

* ביה"ס          

לדייר ממשיך בלבד

      
תקופת החוזה: 27.10.2024-09.10.2025

 

טבלת תשלומי שכ"ד

 
תאריך החיוב מס' תשלומים הערות
ביום ההרשמה 1 300 ש"ח (מקדמה לדייר ממשיך בלבד)
11.08.2024-11.10.2024 3 שכ"ד בלבד (מקדמה תקוזז מתשלום אוקטובר, וחשמל יחוייב, לדיירים ממשיכים בלבד)
11.11.2024-11.06.2025 8 שכ"ד ועלות השימוש בחשמל
11.07.2025 1 שכ"ד בגין חצי חודש אחרון ועלות השימוש בחשמל
11.08.2025-11.09.2025 3 שימוש בחשמל בלבד
תאריך עזיבה 1 גמר חוב חשמל

 

♦ ידוע לי שבאם אשובץ בסוג חדר שונה מזה שבקשתי ישונו הסכומים בהתאם.

♦  הודעות ביטול יש לשלוח בכתב או במייל haya101@rupin.co.il

♦  כאשר יום החיוב יוצא בשישי או שבת, הוראת הקבע תחוייב ביום עסקים שלפני.

♦  מאשר לחייב את הוראת הקבע שלי שברשותכם בהתאם לרשום בטבלה.

 
הפעל נגישות

 

 

סלוגן דיזיין - פיתוח מערכות